Individuele en groepssupervisie

Ik geef erkende supervisie voor de volgende opleidingen en trajecten:

 • Opleiding tot Orthopedagoog Generalist NVO
  (zowel individuele route als voor PDBO)
 • Opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • GZ-opleiding
 • SKJ (her)registratie traject

Supervisie kan individueel of in groepen van 2 of 3 plaats vinden. Kosten zijn inclusief voorbereidingstijd (lezen van inbreng en reflectieverslagen) en zijn als volgt:

 • Individueel = 95 Euro per uur
 • In groep van 2 = 110 Euro per uur (55 Euro p/p)
 • In groep van 3 = 135 Euro per uur (45 Euro p/p)

"Het geeft energie om er getuige van te zijn als professionals tot nieuwe inzichten komen, gaan geloven in eigen kunnen en boven hun doelen uitstijgen"

Intensief supervisie traject

“Supervisie combineren met verblijf in een heerlijk huisje nabij de kust en een heuse privé-kok? Zelfs dat is mogelijk!"

Wil je in korte tijd:

 • 25 uur groepssupervisie aangaan?
 • Inspanning combineren met ontspanning?
 • Echt de diepte ingaan door even los te komen van thuis?


Is je antwoord op alle vragen ja? Dan is het intensieve supervisie traject echt iets voor jou! Dit traject ga je aan in een groep van 3 en bestaat uit een online sessie, een ‘weekend’ van donderdag t/m zaterdag in een heerlijk huisje aan de Noord-Hollandse Kust en een terugkomdag in Den Helder. Tijdens het weekend en de terugkomdag staat ons een heuse privé-kok ter beschikking. 

Inhoud

Tijdens de online sessie zullen we kennismaken met elkaar, verwachtingen uitspreken en leerdoelen formuleren. Na afloop van deze sessie werk je je leerdoelen verder uit in een leerplan.

Tijdens het supervisie weekend worden er verschillende werkvormen ingezet. Die afwisseling is fijn omdat we allemaal op verschillende manieren leren en omdat verschillend leren ook veel oplevert voor je leerproces. De afwisseling is ook fijn om het inspirerend te houden en niet in te dutten. De werkvormen kun je vaak ook weer gebruiken in contact met collegae en cliënten. Bij werkvormen kan je denken aan: fotokaarten, gebruik maken van metaforen, psychofysieke oefeningen (de ruimte gebruiken om bijv. een casus uit te beelden), opstellingen m.b.v. playmobile etc. Ook zullen we waar het weer het toelaat naar buiten gaan, we zitten immers dicht bij de zee! Aan het eind van elk supervisie sessie krijg je kort de tijd om te reflecteren op verkregen inzichten. Verdere uitwerking daarvan doe je op een eigen moment. Tijdens elke nieuwe supervisie sessie starten we met een korte reflectie op de vorige supervisie sessie. In de voorbereiding op het weekend wordt je o.a. gevraagd een videofragment mee te nemen en een enkele casus ter inbreng uit te werken. Twee weken na afloop van het weekend stuur je de reflectieverslagen van de supervisie sessies op. Hier gaan we mee verder tijdens de terugkomdag.

In de voorbereiding op de terugkomdag evalueer je je leerplan (doelen), het proces tijdens het supervisie weekend met supervisor en supervisanten, en beschrijf je hoe je in de periode na het weekend met de doelen en verkregen inzichten aan de gang bent gegaan

Eerstkomende data:

 • Donderdag 16 t/m zaterdag 18 september 2021 (VOL)
 • Donderdag 4 t/m zaterdag 6 november 2021 samen met mede supervisor (groep 1 VOL; groep 2 VOL)
 • Woensdag 2 maart t/m vrijdag 4 maart 2021 (VOL)
 • Woensdag 30 maart t/m vrijdag 1 april (VOL)
 • Woensdag 18 mei t/m vrijdag 20 mei (1 plek vrij)

Kosten:

Kosten zijn hetzelfde als die van de individuele supervisie.
D.w.z. 25 uur x 95 Euro per uur. Dit is inclusief voorbereidingstijd van supervisor (mailcontact, leestijd etc.), catering en verblijf.